Rosbackan turvallisemman tilan periaatteet

Rosbackan tilalla ja tilalla tapahtuvassa toiminnassa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita.

Kunnioitamme tasa-arvoisuutta, ihmisoikeuksia ja yhdenvertaisuutta. Tämä kunnioitus näkyy myös siinä minkälaista kieltä käytämme.

Emme tee oletuksia ihmisten taustasta, alkuperästä, sukupuolesta, varallisuudesta, terveydentilasta tai muusta vastaavasta.

Kunnioitamme ihmisten fyysisiä ja psyykkisiä rajoja. Emme koske toiseen ilman lupaa. Kaikissa toiminnoissamme on voimassa nollatoleranssi häirinnälle. Mikäli kohtaat häirintää, soita 044 493 1820.

Kohtaamme toisemme avoimesti ja erilaisia mielipiteitä kunnioittaen. Pyydämme anteeksi, jos olemme tehneet virheen tai loukanneet toista.

Kannamme yhdessä vastuuta siitä, että jokaisella on tilallamme ja tapahtumissamme hyvä olla.

Turvallisemman tilan periaatteet eläintoiminnassa:

Eläin on tunteva ja ajatteleva olento. Kohtaathan eläimet kunnioittavasti.
Rosbackan tilalla eläimistä vastaavat ammattilaiset. Noudata aina saamiasi ohjeita eläinten kohtaamisessa.

Älä mene eläinten tiloihin tai aitauksiin ilman lupaa.

Älä syötä tai juota eläimille mitään ilman lupaa.

Älä koske eläimiin ennen kuin olet saanut ohjaajalta luvan.