Book now on Airbnb
0 kpl 0

Maksu, vuokraus- ja toimitusehdot

Maksuehdot

TILAAMINEN

Valitse tuotteet verkkokaupan valikoimasta valiten tai täyttäen ja lopuksi tarkistaen huolellisesti mahdolliset lisäpalvelutiedot sekä kappalemäärät tai varauksen kesto, ja siirry kassalle.

Täytä tietosi huolellisesti lomakkeelle. Puhelinnumero kirjoitetaan yhteen ilman sulkeita, väliviivoja tai välilyöntejä.

Tarkista ja vahvista tilauksesi. Tilausvahvistus lähetetään lomakkeella ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

Siirry Checkout-maksupalveluun ja maksa ostoksesi verkkopankissa, luottokortilla, laskulla tai osamaksulla. Tilaus vahvistetaan vasta kun maksu näkyy järjestelmässämme.

Tilaajalle lähetetään tilaamisen jälkeen vastaanottovahvistus lomakkeella ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. On hyvä huomioida, että vahvat roskapostisuodattimet voivat joskus lajitella vahvistusviestin roskapostikansioon. Kun tilaus on vahvistettu, tilaajalle lähetetään viesti lomakkeella ilmoitettuun sähköpostiin.

Asiakkaan täytyy olla vähintään 18-vuotias.

Palveluntarjoaja ei vastaa asiakkaan antamista virheellisistä tiedoista.

MAKSUTAVAT
Verkkolahjan ostokset voi maksaa verkkopankkimaksulla, maksukorteilla, MobilePay:lla tai Pivolla.

Maksupalvelutarjoaja

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
www.paytrail.com

Juhla- ja saunatilojen vuokrausehdot

Vuokrauksen kohde ja vuokra-aika
Vuokrauksen kohteena on asiakkaalle myydyn tuotteen mukaan joko Rosbackan maatilan juhlatila Salakapakka, Kuivuri tai Sauna. Vuokraukseen sisältyy aina oikeus piha-alueen ja parkkipaikan käyttöön, muut mahdolliset samanaikaiset tilaisuudet huomioiden.

Tilojen käyttö tapahtuu aina vuokraajan omalla vastuulla. Vuokralleottaja on velvollinen toimimaan tiloissa huolellisesti ja siten, että tilat tai siellä oleva irtaimisto eivät vahingoitu tai likaannu. Tilat tarkistetaan yhdessä vuokraajan kanssa ennen ja jälkeen vuokrauksen. Jälleenvuokraaminen kolmannelle osapuolelle on kielletty ilman erillistä hyväksyntää.

Juhlatiloissa tai saunalla järjestettävät tilaisuudet ovat yksityistilaisuuksia, joiden luonteesta ja henkilömäärästä sovitaan aina erikseen vuokranantajan kanssa. Tiloissa ei ole anniskeluoikeuksia. Alkoholin myyminen ja muu vastikkeellinen luovutus on kielletty, ellei ko. toimintaan haeta viranomaisen lupaa vuokralaisen toimesta. Vuokralainen huolehtii tarvittavien viranomaislupien hankkimisesta ja vastaa seuraamuksista, jotka aiheutuvat viranomaisen vaatimusten laiminlyömisestä.

Vuokrasopimus tehdään kirjallisena. Vuokra-aika ja siitä maksettava vuokra sovitaan tapauskohtaisesti ja kirjataan vuokrasopimukseen.

Juhlatila Salakapakan vuokraukseen sisältyy astiat, Kuivurin tai Saunan vuokraan ei.

Varaus-, maksu- ja peruutusehdot
Tilojen vuokraajan on oltava täysi-ikäinen.

Varauksen yhteydessä tilojen vuokraajalle lähetetään varausmaksu 150€ ja laskun maksu vahvistaa varauksen. Laskun maksuaika on 14 vuorokautta. Jos laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, varaus peruuntuu automaattisesti. Loppumaksusta asiakas saa toisen laskun, jonka eräpäivä on noin 30 vuorokautta ennen varattua ajankohtaa.

Jos asiakas peruu kirjallisesti (sähköpostilla) varauksen 90 vuorokautta ennen tilaisuuden ajankohtaa, varausmaksu palautetaan. Alle 90 vuorokauden peruutukset eivät oikeuta varausmaksun takaisin maksuun. Peruutuksen tapahtuessa alle 30 vuorokautta ennen tilaisuuden ajankohtaa, veloitetaan 100% vuokrahinnasta.

Mikäli vuokralainen on varannut tilan ja tilaisuuteen on aikaa alle 30 vuorokautta, maksetaan vuokrahinta kokonaisuudessaan yhdellä laskulla.

Ylivoimaisesta esteestä johtuen (esim. vesivahinko, tulipalo, ilkivalta tai myrskyn aiheuttamat tuhot) Rosbackan tila voi perua varauksen ilman korvausvelvollisuutta ennen varauksen alkua. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan.

Vahingot
Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokrauksen yhteydessä tiloille/irtaimistolle, kiinteistön omistajalle ja/tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamansa vahingot täysimääräisenä.

Vakuutukset
Tiloissa olevat vuokralaisen tavarat ovat hänen omalla vastuullaan, eikä niitä ole vakuutettu Rosbackan tilan toimesta.

Sopimuksen siirto
Vuokralaisella ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta tai luovuttaa varaamiaan tiloja kolmannelle osapuolelle ilman vuokranantajan suostumusta.

Juhlatilat ja koristelu
Tilavuokraan sisältyy tiloihin tutustuminen sekä tilojen käyttö sovittuna aikana sovitulle henkilömäärälle. Tila vuokrataan peruskalustuksella, jota vuokralainen voi käyttää parhaaksi katsomallaan tavalla tilaisuutensa järjestämiseksi. Vuokra-ajan päättyessä kalusteet tulee asetella takaisin perusmuotoon. Kukat ym. koristeet tai tarjoilut astioineen ja pöytäliinoineen eivät sisälly tilavuokraan.

Siivous
Vuokralaisen tulee käyttää tiloja noudattaen normaalia siisteyttä ja hyviä käytöstapoja. Tilojen tulee olla asiallisessa kunnossa tilaisuuden jälkeen. Vuokraajan tulee ehdottomasti viedä pois kaikki tiloihin tuomansa tavarat ja koristeet. Roskat, pullot ja tölkit on laitettava niille osoitettuihin keräyspusseihin, ja pussit on vietävä pihalla sijaitsevaan roskiskatokseen.

Tilan vuokraan sisältyy perussiivous.

Mikäli tilassa on lisäsiivouksen tarvetta, kuten oksennusta, vuokranantaja laskuttaa vuokralaiselta näiden siivouksen erikseen.

Säännöt

Vuokralainen huolehtii ja vastaa siitä, että ajoneuvot pysäköidään niille osoitetulle pysäköintialueelle.
Vuokranantajalla ja viranomaisella on oikeus keskeyttää tilaisuus, mikäli siitä katsotaan aiheutuvan vaaraa kiinteistölle ja/tai haittaa naapurustolle ja/tai ympäristölle. Tilaisuus voidaan keskeyttää myös, mikäli vuokrausehtoja ei noudateta.

Vuokralainen vastaa siitä, että kaikki vuokralaisen tilaisuuteen osallistuvat henkilöt noudattavat vuokrausehtoja.
Vuokratuissa tiloissa ei ole sallittua naulata, liimata tai muuten vahingoittaa rakennuksen seiniä, ovia tai kalusteita. Verhoja ei saa poistaa eikä siirtää.

Rikkoutuneista rakenteista ja kalustosta sekä ylimääräisestä siivoustyöstä veloitetaan erikseen.

Sovitun vuokra-ajan lisäksi tilaisuuden kestolle ei ole varsinaista aikarajaa, mutta musiikin soittamiseen klo 23.00 jälkeen, musiikin voimakkuutta tulee tarkastaa sellaiseksi, ettei se aiheuta suurta meluhaittaa ympäristölle tai lähialueen asukkaille. Musiikin äänenvoimakkuuden noudattaminen on vuokralaisen eli asiakkaan vastuulla ja tämän laiminlyönti voi ehtojen mukaisesti aiheuttaa juhlien ennenaikaisen päättymisen.

Paloturvallisuus
Tupakointi sisätiloissa on kielletty. Tupakointi on sallittu vain sille varatulla piha-alueella, ettei siitä aiheudu haittaa.

Tiloissa saa polttaa kynttilöitä palamattomalla alustalla, kunhan niitä käsitellään turvallisesti ja asetetaan niin, ettei niistä aiheudu vaaraa juhlavieraille eikä kiinteistölle.

Reklamaatiot
Mahdolliset tiloja koskevat reklamaatiot tulee esittää viivytyksettä ja viimeistään heti vuokrausta seuraavana arkipäivänä vuokranantajalle. Vuokranantaja ei korvaa vuokraajalle ylivoimaisesta esteestä aiheutuneita vahinkoja eikä missään olosuhteissa välillisiä vahinkoja.

Muuta
Vuokranantaja pidättää oikeuden tilaus- ja toimitusehtojen sekä hintojen muutoksiin. Maksullisten yleisötapahtumien järjestäminen tiloissa on kielletty.

Vuokralaiselle ei luovuteta avainta tiloihin, eikä tilojen ovia ole mahdollista lukita tilaisuuden aikana. Rosbackan tilan henkilökunta ottaa asiakkaan vastaan tilaisuuden alkaessa, ja varmistaa että tilan toiminnot ovat asiakkaalle tuttuja. Henkilökunta on tarvittaessa tavoitettavissa myös tilaisuuden aikana, ja kannustamme ottamaan yhteyttä puhelimitse numeroon 044 493 1820 heti mikäli ilmenee kysyttävää.

Juhlatila ei voi vaikuttaa sähkökatkoksiin tai muihin luonnonilmiöiden aiheuttamiin häiriöihin.

Catering
Tilalla ei ole omaa pitopalvelutoimintaa, joten vuokraaja voi valita mieleisensä pitopalvelun mistä haluaa.

Suosittelemme ottamaan pitopalvelun, joka tuntee tilan ja sen käytännöt. Tilalta löytyy yhteystietoja yrittäjistä ja yrityksistä.

Kaluston, koneiden ja paljukärryn vuokrausehdot

Asiakkaan täytyy olla vähintään 18-vuotias.

1. Vuokra-aika: Yhden vuorokauden mittaisissa vuokrissa vuokra-aika sovitaan aina tapauskohtaisesti. Viikonloppuvuokrissa vuokra-aika alkaa perjantaina klo 15:00 ja päättyy sunnuntaina klo 15:00, ellei muuta ole sovittu.

2. Käyttö: Vuokravälineiden käyttö tapahtuu aina vuokraajan omalla vastuulla. Vuokralleottaja on velvollinen käsittelemään vuokraamiaan välineitä ohjeiden mukaisesti sekä huolellisesti ja siten, että ne eivät vahingoitu tai katoa. Välineet tarkistetaan yhdessä vuokraajan kanssa ennen ja jälkeen vuokrauksen. Jälleenvuokraaminen kolmannelle osapuolelle on kielletty ilman erillistä hyväksyntää.

3. Ilmoitusvelvollisuus: Vuokralleottaja on velvollinen viipymättä ilmoittamaan vuokranantajalle välineiden katoamisesta, välineille aiheutuneista vahingoista tai välineissä ilmenevistä vioista.

4. Korvausvelvollisuus: Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokravälineiden katoamisesta tai vahingoittumisesta aiheutuneen vahingon niiden käyvän arvon mukaisesti.

5. Palauttaminen: Vuokravälineet on palautettava siinä kunnossa kuin ne oli vuokrattaessa. Jos vuokrauskohdetta ei palauteta vuokran loppuun mennessä, myöhästymisestä veloitetaan vuokraajalle ja seuraaville asiakkaille aiheutuneet kohtuulliset kulut, kuitenkin vähintään 150eur. Likaisten välineiden puhdistuksesta veloitetaan 50e/h, aina vähintään 50e.

6. Varauksen peruuntuminen: Varauksen voi peruuttaa ottamalla yhteyttä vuokraajaan: 044 493 1820 / 040 751 8177
– Jos varaus peruutetaan yli 30 vrk ennen vuokrausajankohtaa maksettu vuokra palautetaan kokonaisuudessaan
– 29-3 vrk ennen varausta, peruutusmaksu 50eur
– Alle 3 vrk ennen varausta, peruutusmaksu 100eur, tai varauksen hinta jos varauksen arvo alle 100eur

Erilliset ehdot paljuille

(1). Asiakkaan omavastuu: Asiakas on vastuussa paljulle sekä perävaunulle aiheuttamistaan normaalista kulumisesta poikkeavista vaurioista paljuyhdistelmän korvausarvoon 3500eur saakka. Jos kylpytynnyriä ei palauteta muun kuin teknisen vian tai tähän rinnastettavan esteen vuoksi, asiakas sitoutuu maksamaan kylpytynnyrin korvausarvon 3500eur täysimääräisenä. Vauriotapauksessa kylpytynnyrin toimintakuntoon saattamiseksi tehtävä työ veloitetaan asiakkaalta 70eur/h, omavastuuseen (500eur) saakka. Paljukärryissä on liikenne- ja kaskovakuutus. Liikenneonnettomuuden sattuessa ja vakuutusyhtiön korvatessa vauriot, omavastuu on 500eur.
Vuokran aikana hävinneet tai vaurioituneet kylpytynnyrin varusteet veloitetaan vuokraajalta varusteiden käyvän arvon mukaan.
Vaurioiden välttämiseksi huomiota tulee erityisesti kiinnittää seuraaviin asioihin:
– Perävaunua ei saa missään olosuhteissa kuljettaa/vetää siten, että tynnyrissä on vettä.
– Perävaunu tulee sijoittaa tasaiselle maalle ennen paljun täyttämistä vedellä. Huomioi riittävä tukijalkojen kiristys ja mahdollisesti tarvittavat tuet jalkojen alle, mikäli maaperä sitä vaatii.
– Puukamiinaa ei saa missään tapauksessa sytyttää/lämmittää, jos vettä ei ole ylemmän vedenkiertoputken yläpuolella. Seurauksena tästä on alumiinisen kamiinan sulaminen. Alumiinikamiinan korvausarvo on 750eur.
– Mahdollinen kipinävaara on otettava huomioon puukamiinaa käytettäessä (suositeltava turvaetäisyys rakennukseen 8m)

(2). Vahinkojen ilmoitusvelvollisuus: Ennen vuokran alkua vuokrattava palju tulee tarkastaa vuokralleantajan ja asiakkaan toimesta, jolloin mahdolliset viat tai puutteet kirjataan sopimukseen. Vuokran jälkeen havaitut viat tai puutteet katsotaan asiakkaan aiheuttamiksi, mikäli niitä ei ole kirjattu luovutushetkellä sopimukseen. Asiakas on velvollinen tarkastamaan paljun ennen sen palauttamista ja ilmoittamaan vuokran aikana aiheutuneet vauriot tai puutteet vuokraajalle. Mikäli asiakas laiminlyö ilmotusvelvollisuuden, asiakas sitoutuu maksamaan 200eur sakon vuokraajalle.

(3). Varauksen peruuntuminen: Varauksen voi peruuttaa ottamalla yhteyttä vuokraajaan: 044 493 1820 / 040 751 8177
– Jos varaus peruutetaan yli 30 vrk ennen vuokrausajankohtaa maksettu vuokra palautetaan kokonaisuudessaan
– 29-3 vrk ennen varausta, peruutusmaksu 50eur
– Alle 3 vrk ennen varausta, peruutusmaksu 100eur, tai varauksen hinta jos varauksen arvo alle 100eur

(4). Paljun puhdistaminen: Kylpytynnyri on aina oltava puhdistettu palautettaessa, mikäli muuta ei olla erikseen sovittu. Puhdistukseen kuuluu käyttöohjeen mukaisesti tynnyrin sisäpintojen pyyhkiminen ja huuhtominen sekä kuivaaminen lastalla tai pyyhkeellä, puukamiinan tyhjentäminen sekä tynnyrin ulkoinen siistiminen.
Mikäli asiakas rikkoo tätä sopimusehtoa, hän on velvollinen korvaamaan kylpytynnyrin siivouksesta 50eur/h, aina kuitenkin vähintään 50eur.